JÁTÉK A MŰALKOTÁSOKKAL

ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ, KOMPLEX FEJLESZTŐ CSOPORT

 

Tehetséggondozó és képességfejlesztő foglalkozás, ahol játszva tanulhatnak, fejlődhetnek a gyerekek. Az aktív tevékenységek által a gyerekek tanuláshoz szükséges fontos alap képességeik és készségeik fejlődnek. A sokoldalú fejlesztés során spontán fejlődik szabálytudatuk, feladattudatuk.

A művészet segítségével komplex módon több területet is érintünk. Problémamegoldó gondolkodás, verbális memória, beszédértés fejlesztése, testséma fejlesztés, ritmusérzék, szókincsbővítés, mozgásfejlesztés, téri orientációk fejlesztése.

5-7 éveseknek ajánlott

Kedd és csütörtök: 13.00–13.45 
Helyszín: 1043 Budapest, Árpád út 53.

Vezeti: Kocsárdi-Szabó Tünde

10 000,- Ft / 4 alkalom
(minimum 3 hónapos részvétel ajánlott, mely havonta fizethető)

A program része egy szülői konzultáció lehetősége (november) gyermekük fejlődése szempontjából fontos információkat kaphatnak az eddig tapasztaltakról, a fejlődés üteméről. További javaslatokat beszélünk meg az adott területek (akár otthoni) fejlesztéséről, tehetséggondozásról.

Érdeklődés / Jelentkezés