TEHETSÉGGONDOZÓ, KÉPESSÉGFEJLESZTŐ
CSOPORT-MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁS OVISOKNAK

 

Minden területre kiterjedő képességfejlesztő, alkotó foglalkozások, fejlesztő játékok a gyermekek magabiztos tudásának elősegítéséhez. Matematikai tapasztalatok szerzése játékosan, környező világ megismerése, mozgásfejlesztés, finommotorika, beszédértés, beszédészlelés fejlesztése, téri orientáció fejlesztése, ritmus érzék fejlesztése, problémamegoldó gondolkodás elősegítése.
A gyerekek egyéni fejlettségét és érdeklődését figyelembe véve a témák kapcsolódnak az évszakok váltakozásához, társadalmi és zöld ünnepeinkhez, a néphagyományokhoz és szűkebb lakókörnyezetünk sajátosságaihoz.

5-7 éveseknek ajánlott

Kedd: 15.00–16.00 
Helyszín: 1043 Budapest, Árpád út 53.

Vezeti: Kocsárdi-Szabó Tünde

8 000,- Ft / 4 alkalom

A program része egy szülői konzultáció lehetősége gyermekük fejlődése szempontjából fontos információkat kaphatnak az eddig tapasztaltakról, a fejlődés üteméről. További javaslatokat beszélünk meg az adott területek (akár otthoni) fejlesztéséről, tehetséggondozásról.

Érdeklődés / Jelentkezés