Kocsárdi-Szabó Tünde

Óvónőként diplomázva már 20 éve tanítanak a gyermekek. Nem elírás történt, tényleg úgy gondolom, hogy számomra legalább annyira tanulási folyamat ez, mint számukra. Pedagógiai munkám során törekszem az érzelmi biztonság megteremtésére és a tapasztaláson alapuló játszva tanulás lehetőségének biztosítására, tudatos, differenciált fejlesztéssel.

Az ELTE múzeumpedagógusi szakát elvégezve kerültem bele a kulturális és művészeti életbe, mely a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve lett szerves része a pedagógiai munkámnak. A gyermekek értelmi fejlődése szempontjából is fontos mozgásfejlesztés területén képeztem tovább magam, és alkalmaztam az elsajátított módszereket éveken át a gyakorlatban is.

Fontosnak tartom a gyermekek adottságait, képességeit élménypedagógiával fejleszteni, és segíteni őket abban, hogy az elsajátított ismereteket megfelelően alkalmazni is tudják.